CV installatie onderhoud

Het aankopen van een CV installatie is één ding, maar wist u ook dat u wettelijk verplicht bent om een frequent onderhoud te laten uitvoeren? De manier waarop een centrale verwarming installatie werkt brengt namelijk bepaalde risico’s met zich mee. Om er zeker van te zijn dat uw systeem veilig blijft in gebruik en nog steeds op een kwalitatieve manier die dienst levert die u nodig heeft is een regelmatige keuring beslist interessant. In dit artikel gaan we het dan ook hebben over het noodzakelijke onderhoud van een CV installatie.

Verplichte keuring eerste ingebruikname

Per datum van 1 juni 2010 geldt voor alle soorten centrale verwarming systemen dat ze bij het eerste gebruik gekeurd dienen te worden. Tijdens deze keuring wordt er vooral speciale aandacht geschonken aan het feit of het systeem al dan niet naar behoren functioneert. In het bijzonder wordt hierbij gelet op mogelijke gevaren voor de gezondheid. Na afloop van de controle zult u van de onderhoudstechnicus een zogenaamd keuringsrapport ontvangen. In dat rapport staat dan te lezen of de CV-ketel al dan niet in gebruik mag worden genomen.

Onderhoud voor welke CV installaties?

Frequent onderhoud wordt aangeraden voor alle type centrale verwarmingstoestellen. Tijdens een dergelijk onderhoud worden verschillende aspecten van het systeem onder handen genomen. In eerste instantie wordt de schoorsteen gereinigd en daarna is de ketel aan de beurt met uiteraard een controle van de brander en de rookgassen. U dient er rekening mee te houden dat eveneens wordt aangeraden om alle ketels met vaste brandstoffen zoals met name de populaire pellets tijdig van een onderhoud te voorzien.

Uit wat bestaat een onderhoud precies?

De inhoud van het onderhoud dat wordt uitgevoerd bij een CV installatie is afhankelijk van het type systeem waar gebruik van wordt gemaakt. Bij het uitvoeren van een onderhoud dient u rekening te houden met de volgende factoren:

 

  • Installaties die gebruikmaken van stookolie en vaste brandstoffen dienen een jaarlijks onderhoud te krijgen
  • Voor gasinstallaties geldt dat een onderhoud om de twee jaar volstaat
  • Tijdens het onderhoud wordt de schoorsteen gereinigd net als de ketel
  • Er vindt altijd een controle plaats van de brander alsook van de rookgassen

Bent u een vakman?
Probeer dan gratis 14 dagen lang onze service: gratis aanmelden.