Premie verwarmingsketel

Indien u er voor kiest om een verwarmingsketel onder de vorm van een condensatieketel te laten plaatsen in uw woning kunt u in bepaalde gevallen aanspraak maken op een compensatie. Beschermde afnemers beschikken immers over de mogelijkheid om een terugbetaling aan te vragen tot maximaal 800 euro. Hou er wel rekening mee dat deze financiële compensatie uitsluitend kan worden aangeboden voor gebouwen die voor het jaar 2006 werden gebouwd. Indien u over een recentere woning beschikt zult u dus geen aanspraak kunnen maken op deze premie voor verwarmingsketels.

Wat bij de installatie van een warmtepomp?

Indien u er voor uw centrale verwarming voor kiest om gebruik te maken van een warmtepomp dient u er rekening mee te houden dat u via de netbeheerder een premie kunt aanvragen. De hoogte van deze premie wordt beperkt tot 1700 euro en is gebaseerd op het vermogen waar de pomp in kwestie over beschikt.

Gebonden aan maximum inkomen

De Belgische overheid heeft er voor gekozen om de beschikbare premies die worden uitgereikt voor het laten plaatsen van een verwarmingsketel te beperken. Deze beperking wordt niet alleen toegepast op basis van een vastgesteld maximum afhankelijk van het type ketel, daarnaast speelt ook het inkomen van de aanvrager een niet onbelangrijke rol. Alleen indien u er voor kiest om gebruik te maken van een warmtepomp dient u immers geen rekening te houden met een limiet op dit vlak. Bij alle andere verwarmingsketels is het al dan niet toegekend krijgen van een premie inkomstengebonden.

Investeren zonder premie of niet?

Bovenstaande zorgt er voor dat lang niet iedereen een premie zal krijgen voor de aankoop van diens verwarmingsketel. Toch mag dit u niet tegenhouden om te investeren. Door het laten plaatsen van een eigentijdse verwarmingsketel is het namelijk zonder probleem mogelijk om een aanzienlijke besparing te realiseren op de vaste stookkosten. Zo mag u dan wel niet over een premie beschikken, u zult zeker en vast een mooie jaarlijkse besparing kunnen realiseren.

Bent u een vakman?
Probeer dan gratis 14 dagen lang onze service: gratis aanmelden.