Home » Energie » Warmtepomp » Rendement warmtepomp

Rendement warmtepomp

De belangrijkste reden om een warmtepomp aan te kopen is natuurlijk het rendement dat u er mee kunt boeken. Een warmtepomp staat er dan ook om bekend het energieverbruik drastisch terug te kunnen dringen, in het meest optimale geval zelfs tot maar liefst 40 procent. Wanneer u graag een zo optimaal mogelijk rendement in het vooruitzicht wenst te stellen is het in ieder geval noodzakelijk om het systeem te integreren in een woning waar de warmteverliezen middels isolatie aanzienlijk worden beperkt. Alleen op deze manier kunt u het rendement optimaliseren en de terugverdientijd van de installatie zo beperkt mogelijk houden.

Afhankelijk van het type warmtepomp

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat er op de markt vier verschillende soorten warmtepompen zijn terug te vinden. We onderscheiden wat dat betreft de lucht-lucht warmtepomp van de varianten lucht-water, water-water en grondwater. Niet alleen het daadwerkelijke rendement, maar ook de manier waarop dat rendement tot stand komt is sterk afhankelijk van het type warmtepomp van uw keuze.

COP en SPF

Indien u wenst te achterhalen welk rendement het systeem met warmtepomp voor u kan realiseren is het belangrijk om rekening te houden met de aangegeven waardes op het systeem. Deze waardes worden uitgedrukt als COP en SPF. Hoe hoger deze liggen, des te hoger doorgaans ook de aankoopprijs van het systeem is gelegen, maar des te indrukwekkender het rendement ook is.

Gemiddeld rendement per stookseizoen

De SPF waarde is in principe de belangrijkste van de twee. Deze waarde geeft namelijk aan wat het gemiddelde rendement ongeveer zal bedragen over een volledig stookseizoen. Het zal u wel opvallen dat deze waarde ten opzichte van de COP altijd lager ligt. Dat komt omdat de SPF rekening houdt met verliezen van mechanische, elektrische en thermische aard. Het reëel rendement zal daardoor altijd wat lager uitvallen dan door de COP waarde wordt aangegeven.