Home » Energie » Warmtepomp » Subsidie warmtepomp

Subsidie warmtepomp

Een niet onbelangrijk deel van de populariteit van de warmtepomp is terug te vinden in het feit dat er nog steeds bovenop het reeds aanzienlijke rendement een mooie subsidie kan worden verkregen. Door middel van deze subsidie wordt het mogelijk om de terugverdientijd nog verder te beperken en dat is voor iedereen mooi meegenomen. Het spreekt echter voor zich dat er aan het ontvangen van de subsidie verschillende voorwaarden verbonden zijn die we graag even voor u op een rijtje zetten.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een premie

Indien u er een warmtepomp wenst te plaatsen zorgt het krijgen van een mogelijke subsidie of premie uiteraard voor een interessant financieel voordeel, alleen staan mensen er vaak niet bij stil dat hier strenge voorwaarden aan verbonden zijn. Indien u subsidies wenst te ontvangen voor uw warmtepomp dient alvast rekening te worden gehouden met de volgende punten:

  • De warmtepomp dient steeds geplaatst te zijn door een erkende aannemer
  • U dient de nodige documenten met op z’n minst een factuur voor te kunnen leggen
  • De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor de verwarming van een zwembad, zelfs niet gedeeltelijk
  • De warmtepomp mag niet ingezet worden voor actieve koeling

Welke subsidie kan ik precies ontvangen?

Zoals eerder reeds aangegeven wordt de subsidie voor de plaatsing van een warmtepomp steeds gerealiseerd door de netbeheerder. De hoogte van de subsidie is begrensd tot maximaal 1700 euro in 2015, maar het is bekend dat deze de komende jaren verder zal worden afgebouwd tot deze waarschijnlijk op termijn volledig zal komen te verdwijnen. Hou er ook altijd rekening mee dat de hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op het type warmtepomp waar u gebruik van gaat maken.

Uiterlijk 12 maanden na factuurdatum

Het is tot slot van belang om het aanvragen van de subsidie of premie voor uw warmtepomp niet te lang uit te stellen. De algemene regel is namelijk dat deze binnen de 12 maanden na factuurdatum dient te worden aangevraagd. Daarnaast kan het nog eens 60 dagen duren vooraleer uw dossier door de netbeheerder wordt behandeld. Hou hier dan ook te allen tijde rekening mee indien u graag subsidies wenst te ontvangen voor de bij u thuis geplaatste warmtepomp.