Home » Kostprijs verbouwen » Gazon onderhouden prijzen

Gazon onderhouden prijzen

Een niet onbelangrijk deel van de uitstraling van uw tuin wordt veroorzaakt door een mooi en groen gazon. Wilt u deze ook graag hebben, maar heeft u geen tijd om dit zelf te realiseren? Zou u graag een goed beeld willen hebben naar de kostprijs die het uitbesteden van dergelijke werkzaamheden met zich meebrengt? In beide gevallen vertellen we u graag alles wat u altijd al over het onderhouden van een gazon heeft willen weten op deze pagina!

Gazon onderhouden prijzen

 
Benieuwd naar de exacte prijzen?

Hoeveel kost het onderhouden van uw gazon?

kostenDiverse factoren kunnen een directe invloed hebben op de kostprijs die voor het onderhouden van een gazon in rekening wordt gebracht. Door middel van onderstaande tabel geven we u alvast een goed beeld van enkele van deze factoren evenals de gemiddelde kostprijs die er aan verbonden is.

Dienst Gemiddelde kostprijs
Maaien van het gras Tussen 27 & 32 euro tot 100 vierkante meter
Verticuteren van het gras Tussen 105 & 145 euro tot 100 vierkante meter
Kostprijs van hovenier per uur Tussen 40 & 60 euro per uur

De kosten in bovenstaande tabel geven u reeds een bepaald beeld van hoeveel het onderhoud van een gazon min of meer kost. Zoals reeds aangegeven wordt de kostprijs die in rekening wordt gebracht voor het onderhouden van een gazon bepaald aan  de hand van de werkzaamheden die precies uitgevoerd dienen te worden. We bespreken deze graag nog even individueel voor u.

  • Uitsluitend maaien: Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw gazon te laten onderhouden, maar wilt u hier geen grote bedragen tegenaan gooien? In dat geval is het altijd interessant om er voor te kiezen om uw gazon uitsluitend te laten maaien. Voor het maaien van een gazon tot 100 vierkante meter wordt een kostprijs in rekening gebracht van tussen de 30 & 35 euro.
  • Uitsluitend verticuteren: Het is mogelijk dat zaken zoals mos en onkruid evenals het maaien van uw gras een viltlaag hebben gecreëerd. In deze situatie is het belangrijk dat uw gazon geverticuteerd wordt. Het verticuteren van een gazon zorgt er voor dat het mos niet het gras verdringt. Voor dergelijke werkzaamheden worden voor een tuin tot 100 vierkante meter tussen de 110 en 140 euro kosten in rekening gebracht.
  • Combinatie verticuteren en maaien: Bent u op zoek naar een oplossing om het gras in één keer in haar geheel te laten verzorgen? In dat geval is het altijd interessant om het gras eerst te laten verticuteren en vervolgens te laten maaien. In principe is ook de omgekeerde manier van werken een mogelijkheid, maar dan dient u er wel zeker van te zijn dat eerst al het mos evenals het onkruid is verwijderd. Gemiddeld heeft een hovenier zo’n vier uur de tijd nodig om een tuin te onderhouden. Hiervoor worden dan gemiddeld tussen de 40 en 55 euro kosten voor in rekening gebracht. De totale kostprijs voor zo’n project ligt dan gemiddeld tussen de 145 en 205 euro.

Factoren die de prijs van een gazon onderhouden beïnvloeden

Meerdere factoren kunnen een directe invloed hebben op het kostenplaatje dat voor het onderhouden van een gazon in rekening wordt gebracht. We zetten deze factoren graag even uitgebreid voor u op een rijtje.

Keuze 1: Verticuteren of maaien?

De eerste keuze welke u dient te maken heeft betrekking tot het feit of u er voor kiest om uw gazon uitsluitend te laten maaien of ook te verticuteren. Beide werkzaamheden zijn in principe aan te raden, maar lang niet iedereen wil er uiteraard zoveel geld aan uitgeven.

  • Maaien van uw gazon: Het regelmatig maaien van een gazon is nodig om deze mooi en gezond te houden. Het is altijd interessant om er voor te zorgen dat het gras tijdig wordt gemaaid. Van zodra het gras langer wordt is deze namelijk veel lastiger te maaien. Vooral tijdens het zogenaamde groeiseizoen (welke loopt van mei tot oktober) is het voor het gazon aan te raden om het gras iedere week te maaien. De kostprijs voor het laten maaien van een gazon is gelegen tussen de 30 en 35 euro. Het betreft hier de kostprijs voor een gazon tot maximaal 100 vierkante meter.
  • Verticuteren van uw gazon: Bij menig aantal gazon is er sprake van een zogenaamde viltlaag. Een dergelijke laag in het gras betreft eigenlijk een combinatie van gedroogd gras samen met mos, onkruid evenals organisch afval. Een dergelijke laag is goed voor uw gazon wanneer ze over een beperkte dikte beschikt. Op het ogenblik dat ze te dik wordt gaat ze echter het gras verdringen. Deze reden zorgt er voor dat het wordt aangeraden om er zo’n twee keer per jaar voor te kiezen om uw gazon te laten verticuteren. Omdat er geen nachtvorst mag optreden wordt het aangeraden om het verticuteren te doen tijdens de maanden maart en augustus. Voor het verticuteren van een gazon tot maximaal 100 vierkante meter wordt een prijskaartje aangerekend van tussen de 110 en 150 euro.

Keuze 2: Het type machine welke wordt gebruikt

De tweede factor die tevens een niet onbelangrijke impact kan hebben op de kostprijs die het onderhouden van een gazon met zich meebrengt heeft betrekking tot de machines waar gebruik van wordt gemaakt. Dit heeft alles te maken met het feit dat een hovenier deze machines eveneens moet terugverdienen of dient te huren voor uw werkzaamheden. Des te zwaarder de machine, des te hoger het kostenplaatje komt te liggen dat wordt aangerekend.

Indien er sprake is van een klein of gemiddeld gazon wordt hiervoor veelal gebruik gemaakt van een standaard grasmaaier evenals een standaard verticuteermachine. De prijs van dergelijke machines zit doorgaans reeds in het kostenplaatje inbegrepen. Iets anders wordt het wanneer er sprake is van een echt groot gazon. In dat geval is het mogelijk dat er zomaar tussen de 5 en 10 euro extra per uur in rekening wordt gebracht voor de hovenier.

Keuze 3: Zelf gazon onderhouden of uitbesteden?

In het merendeel van de gevallen wordt er door mensen voor gekozen om zelf hun tuin te onderhouden. Het goed onderhouden van een gazon kost evenwel meer tijd dan de meesten denken. In principe moet het gras op zeer regelmatige basis worden gemaaid (tijdens het groeiseizoen eigenlijk iedere week). Het verticuteren gebeurt bij voorkeur twee keer per jaar, één keer in de maand maart en één keer in de maand augustus. Let op, wanneer u er voor kiest om deze werkzaamheden zelf uit te voeren zult u dan wel de kosten van een hovenier uitsparen, daar staat tegenover dat u zelf de nodige machines zal moeten aankopen en / of huren. Omdat het bij u slechts één gazon betreft is het zeer lastig om de investering van dergelijke machines binnen een afzienbare tijd terug te kunnen verdienen.

vergelijken