Home » Kostprijs verbouwen » Kosten fundering huis

Kosten fundering huis

Uw eigen woning is een kostbaar bezit. Wanneer u een huis laat bouwen of wanneer u een aanbouw aan uw huis laat plaatsen krijgt u te maken met een aantal bouwtechnische zaken. Eén van die zaken die in het bouwbesluit ligt vastgesteld is de fundering van uw woning. U moet een huis laten funderen voordat er met de bouw van het huis begonnen kan worden. De reden hiervan is heel eenvoudig. Een woning moet een goede ondergrond hebben alvorens met de bouw begonnen kan worden. Een niet goed gefundeerde woning zal niet stabiel staan en zal op den duur zelfs gaan verzakken. Dit heeft allemaal kwalijke gevolgen voor uw huis. U doet er dus beter aan om een woning goed te funderen. We keken voor u naar de kosten van een woning laten funderen, en naar wat er verder bij een fundering komt kijken.

 
Wat zijn de exacte kosten? Vergelijk eerst

Waar let u op bij een fundering

De fundering van een huis is iets waar mensen het liefste op zouden bezuinigen. Ze willen immers heel graag dat het zichtbare gedeelte van hun huis, de bovenkant, zo mooi mogelijk is. Wat er onder de grond zit vinden ze van veel minder groot belang. Het is om die reden dat er bij een rijtjeshuis vaak voor een heel eenvoudige fundering wordt gekozen en dat er bij een aanbouw soms voor geen fundering wordt gekozen. We hebben voor u opgezocht waar u op moet letten wanneer u een woning gaat funderen.

  • Wat is de ondergrond van uw huis. Het type ondergrond van uw huis is een bepalende factor wanneer u een huis laat bouwen. Een huis wat op drassige grond is gebouwd, zoals in de polder, zal voor het grootste gedeelte op palen moeten worden gefundeerd. Palen gaan het diepste gedeelte in de grond waardoor ze de meeste stabiliteit bieden. Daarnaast zult u ook nog voor een fundering in beton moeten kiezen. Dit geeft stabiliteit aan de bodem van uw woning.
  • Hoe hoog staat het grondwater onder uw huis. Op het moment dat een fundering voor uw huis wordt geplaatst moet u eraan denken dat er rekening moet worden gehouden met het grondwaterpeil. Doet u dit niet, dan is de kans groot dat het grondwater naderhand de fundering van uw huis zal aanvreten en in de kruipruimte terecht zal komen. Dit is een heel onwenselijke situatie aangezien dit vochtproblemen binnenshuis geeft.
  • In geval van een aanbouw; Hoe groot is de aanbouw. Gaat u een aanbouw laten plaatsen, dan moet er goed worden gekeken naar de afmeting van de aanbouw. Dit is bepalend voor de fundering die moet worden geplaatst. Bij een grote aanbouw zult u de fundering dieper moeten laten aanbrengen en eventueel zelfs kiezen voor heipalen. Doet u dit niet, dan kan de aanbouw gaan verzakken met alle gevolgen van dien.

Hoeveel kost een fundering

We hebben navraag gedaan voor u naar de kosten van een fundering van een huis. We kwamen tot een heel globaal eindbedrag wat we straks voor u zullen toelichten.

Welk product of dienst neemt u af Per welke eenheid is de prijs berekend Wat is de prijs per eenheid
Fundering voor een huis laten aanleggen of herstellen Per opgeleverde fundering inclusief materialen, arbeidsloon en BTW Tussen 17.000 en 200.000 euro
Kosten aannemer per uur Per gewerkt uur inclusief arbeidsloon en BTW Tussen 75 en 125 euro

Hoe is het prijskaartje van een fundering samengesteld

Hoeveel u in totaal moet betalen voor een fundering bepaalt u voor het grootste gedeelte zelf aan de hand van keuzes die u maakt. We hebben die keuzes voor u op een rijtje gezet.

  • Keuze 1: Moet er een onderzoek naar de bodem worden gedaan. In het geval dat u nog aan het begin van het traject staat moet er eerst een onderzoek naar de bodem worden gedaan door een expert. Er moet worden gekeken naar de aard van de bodem en de grondwaterstand. Dit is een punt wat uiteraard extra kosten met zich mee brengt.
  • Keuze 2: Wilt u een kelder laten bouwen. Kiest u ervoor om een kelder onder uw huis te laten bouwen, dan moet hier bij de betonnen bekisting van de fundering rekening mee worden gehouden. Het laten bouwen van een kelder kost dan ook wat extra maar het heeft als groot voordeel dat het de waarde van uw huis verhoogt.
  • Keuze 3: Hoe toegankelijk is uw huis. Komt uw huis in een weiland of in een ruime kavel te staan met ruimschoots eigen grond en een goede toegangsweg, dan zal de aannemer die de fundering komt storten minder kwijt zijn aan het bereiken van uw huis met een heimachine, heipalen en het beton voor de fundering dan wanneer uw huis midden in een woonwijk staat waarbij nauwelijks ruimte is. Dit laatste zal altijd meerkosten met zich meebrengen.
  • Keuze 4: Hoe groot moet de fundering worden. Gaat het om een fundering voor een complete woning, dan zullen de kosten aardig oplopen. Zeker wanneer het gaat om een grote woning die dus een grote fundering nodig heeft. Gaat het slechts om een aanbouw die u wilt laten voorzien van een fundering, dan zullen de kosten wel meevallen, hoewel het aanvoeren van de machines voor de fundering een vaste kostenpost is. Deze kosten, een soort voorrijkosten, maakt u dus sowieso.
  • Keuze 5: Kunt u de kosten delen met buren. Laat u een vrijstaande woning bouwen, dan zult u zelf voor alle kosten van de fundering moeten opdraaien. Laat u echter een rijtjeswoning bouwen, dan kunt u de kosten nog delen met uw buren. Er is dan sprake van gedeelde kosten.

Praktische bespaartips

  • Vraag offertes op.

Offertes opvragen

Een fundering laten aanleggen voor uw huis is een kostbare aangelegenheid. U kunt hier op besparen door offertes op te vragen. Dat doet u heel eenvoudig met één enkele muisklik op onderstaande button. U ontvangt dan direct vrijblijvend meerdere offertes die u kunt vergelijken en waar u uw voordeel mee kunt doen.