Waarin verschillen Nederland en België wat betreft bouwen?

Ondanks het feit dat Nederland en België een geschiedenis met elkaar delen en we nog steeds buurlanden zijn, treft u grote verschillen aan tussen Nederland en België. Deze verschillen vindt u niet alleen in taal aangezien er delen zijn in België, waar Frans nog steeds als voertaal geldt, maar ook in cultuur, leefstijl en de sectoren van de samenleving. Een dergelijke sector waar u grote verschillen kunt aantreffen, is in de bouw- en technieksector. Wat deze verschillen zo al zijn, treft u in onderstaand artikel aan.

Het voortraject vormt het grootste verschil

De grootste verschillen tussen Nederland en België vindt u in het voortraject van bouwen. Denk hierbij aan de eisen, die aan een bouwvergunning gesteld worden, en de omgangsvormen tussen de opdrachtgever en de aannemer. België is over het algemeen wel minder streng wat betreft de eisen voor vergunningen en wat betreft de regelgeving. Nederlandse bouwers moeten rekening houden met eisen op het gebied van materiaalgebruik, administratie en arbeidsvoorwaarden. België heeft de pijlen meer gericht op de onzekerheidsvermijding en op masculiniteit. In België tellen dus zaken als erkenning van geleverde prestaties, hoog inkomen en promotiemogelijkheden meer mee dan in het Nederland geldende goede werkrelaties tussen baas en werknemers.

Wat zijn de bouwkosten in beide landen?

In 2020 waren de gemiddelde bouwkosten in Nederland hoger dan het jaar ervoor, maar als u een blik werpt op de West-Europese bouwkosten, die afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen, blijft Nederland een gemiddelde prijs hanteren. Zelfs de bouwkosten in onze grootste steden Amsterdam en Rotterdam stijgen niet boven het gemiddelde uit. Dat is gebleken uit de International Construction Cost Index, een internationaal onderzoek uitgevoerd door Arcadis onder honderd wereldsteden. De sectorleider van Arcadis verwacht wel dat de bouwkosten in Nederland blijven stijgen, aangezien er een druk is op de arbeidsmarkt en er een tekort is aan vaklieden. Tevens stijgen de materiaalkosten. In België liggen de bouwkosten veel hoger dan in Nederland. Er zijn hierbij wel sterke regionale verschillen waarneembaar. De bouwkosten stijgen in onze zuiderbuurland ieder jaar weer. In 2020 waren de bouwkosten ten opzichte van het jaar ervoor met drie procent gestegen.

Van welke bouwmethode wordt er gebruikt gemaakt?

Binnen Nederland wordt er gebruik gemaakt van meerdere bouwmethodes. Het meest gebruikte is natuurlijk het gemetselde huis. Er zijn echter veel meer methodes, zoals staalbouw, modulair bouwen, houtskeletbouw en betonbouw. Elke methode heeft zijn uitwerking op de prijs, kwaliteit en mogelijkheden. In de Nederlandse woningbouw wordt merendeels nog altijd gekozen voor de traditionele bouwmethode, ergo: met bakstenen. In België wordt er nog meer geëxperimenteerd met bouwtechnieken. Zo vindt u in ons buurland ook de stro- en kalkhennepbouw, isolerende bekistingsblokken en systeembouw. In België wordt vooralsnog voornamelijk gebruik gemaakt van de traditionele bouwtechniek, maar de duurzamere bouwtechnieken winnen steeds meer terrein.

Verduurzamen in België op de kaart?

In Nederland wordt er steeds meer aandacht besteed aan het verduurzamen van uw woning. Hierbij wordt dit aantrekkelijk gemaakt, doordat de Nederlandse overheid landelijke en regionale subsidies heeft opgesteld om Nederlandse huishoudens die energiezuinige maatregelen treffen tegemoet te komen. In België worden er ook meerdere subsidies uitgegeven aan de verduurzaming van Belgische woningen en bedrijfspanden. Deze subsidies zijn wel afhankelijk van het gewest waarin u woonachtig bent. Er komt steeds meer aandacht voor de verduurzaming van Belgische woningen, maar er moet tevens geconstateerd worden dat de uitvoering van deze maatregelen in de bouwsector achterloopt op schema.

Wie is verantwoordelijk tijdens een bouwproject?

In Nederland is het niet altijd glashelder wie verantwoordelijk is tijdens een bouwproject, maar in België is dit opgenomen in de wet. Om hier een bouwvergunning te krijgen, moet u een architect inhuren. Deze architect is vervolgens verantwoordelijk voor de eerste tien jaar van het bouwproject. Dit geldt voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Een architect houdt dus gedurende het bouwproject de touwtjes in handen en draagt de verantwoordelijkheid niet over aan een projectmanager bijvoorbeeld, zoals in Nederland. Pas als de architect klaar is, dan wordt een aannemer gezocht. In Nederland gebeurt dit dikwijls tegelijk.

Ieder blijft aan zijn eigen kant van de grens

Het komt niet vaak voor dat Nederlandse bedrijven werken in België en andersom. Natuurlijk zijn er wat verschillen tussen de bouwsector van Nederland en België, maar het uitblijven van een bezoek over de landsgrenzen heeft toch merendeels te maken met vooroordelen. De Belgen vinden de Nederlanders te arrogant, te druk, ongeduldig, onbescheiden en vooral onbetrouwbaar. De Nederlanders vinden de Belgen juist humoristisch, bescheiden en gezellig, maar vinden wel dat de zuiderburen weinig zakelijke talenten hebben. Belgen steken veel tijd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, wat de Nederlanders onzin vinden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Bent u een vakman?
Probeer dan gratis 14 dagen lang onze service: gratis aanmelden.