Uurloon aannemer

Eén van de belangrijkste kosten voor het uitvoeren van met name verbouwingen wordt gevormd door het uurloon van de aannemer. Het uurloon dat door hem in rekening wordt gebracht zal doorslaggevend zijn bij het berekenen van de totale kostprijs voor de werken, maar er is meer. Naast het uurloon spelen immers ook nog andere kosten een rol waaronder:

  • Mogelijke vervoerskosten die in rekening worden gebracht
  • Het gebruik van de verschillende materialen en machines

aannemer prijzen

Gedetailleerde offerte

Vooraleer u akkoord te verklaren met de kosten die door de aannemer voor de uit te voeren werken in rekening gebracht zullen worden is het aan te raden om deze op een gedetailleerde offerte te laten vermelden. Het is namelijk zo dat niet alleen het uurtarief van de aannemer een kostprijs vormt om rekening mee te houden, dat geldt uiteraard eveneens voor bijvoorbeeld de materialen waar gebruik van wordt gemaakt alsook de eventuele vervoerskosten. Door een gedetailleerde offerte te vragen bent u altijd zeker van een correct beeld van de totale kostprijs waardoor vervelende verrassingen kunnen worden voorkomen.

Hoeveel bedraagt het uurloon van een aannemer?

Het is mogelijk dat het uurloon die een aannemer in rekening brengt afhankelijk is van verschillende factoren. Denk daarbij niet alleen aan de bekendheid en de omvang van de firma, maar ook aan de locatie waar deze zich bevindt en de werken uitgevoerd moeten worden. Globaal gezien dient u altijd rekening te houden met een kostprijs tussen de 35 en 50 euro per uur. Door hier rekening mee te houden zult u steevast over een relatief correcte indicatie beschikken van de kostprijs van de werken.

Verhoging van het uurloon, kan dat?

Wanneer er prijsafspraken zijn gemaakt die in een document zoals een offerte zijn vastgelegd mag de aannemer niet zomaar zijn prijs verhogen, althans niet zonder goedkeuring van de klant. Gebeurt dit wel, dan kunt u altijd weigeren om de meerprijs te betalen.

vergelijken

Bent u een vakman?
Probeer dan gratis 14 dagen lang onze service: gratis aanmelden.