Home » Energie » Zonnepanelen » Belastingvermindering lage energiewoning

Belastingvermindering lage energiewoning

Tot het jaar 2013 konden zogenaamde lage energiewoningen rekenen op een gedeeltelijke terugbetaling van hun investering in de belastingaangifte. Deze belastingvermindering maakte het mogelijk om dure en omvangrijke systemen aan te kopen die het energieverbruik van uw woning drastisch konden beperken. Hoe interessant dergelijke systemen ook mogen zijn, al snel werd duidelijk dat de subsidies die op dit vlak werden verstrekt een bodemloze put aan het creëren waren. Bijgevolg werd er voor gekozen om de belastingvermindering voor lage energiewoningen per 2013 af te schaffen.

Toch nog in aanmerking komen voor belastingvermindering?

Uiteraard kan een bestaand systeem met subsidies of belastingvermindering niet zomaar worden afgeschaft en moest er voor recente eigenaars een overgangsregeling komen. Die regeling kwam er ook en biedt mensen onder voorwaarden de mogelijkheid om alsnog een belastingvermindering te krijgen voor hun lage energiewoning. Deze voorwaarden hiervoor zijn:

  • U dient uiterlijk in 2011 een aantoonbaar contract te hebben afgesloten voor een lage-energiewoning. Ook een passiefwoning of nul-energiewoning komen hiervoor in aanmerking.
  • De zogenaamde EPB-aangifte dient te zijn ingediend na 1 januari 2012

Is een lage energiewoning nog wel rendabel?

Het wegvallen van de subsidies en van de belastingvermindering doet de vraag de kop  opsteken of een lage energiewoning op vandaag al dan niet nog interessant is. Uiteraard verandert het wegvallen van de subsidies niets aan de energiebesparing die een dergelijke woning kan realiseren. Alleen op basis van deze besparing is het reeds rendabel om een lage-energiewoning of nul-energiewoning te bouwen. Hou er wel rekening mee dat het in vergelijking met vroeger een stuk langer zal duren vooraleer u de investering heeft terugverdiend. Wat dat betreft dient u dus wel over een bepaalde financiële overschot te beschikken.

Belastingvermindering in de toekomst

Het afschaffen van de belastingvermindering voor lage energiewoningen maakt duidelijk dat de overheid gelooft dat dergelijke huizen het grote investeringsbedrag uit zichzelf kunnen terugverdienen en eigenlijk is dat ook het geval, alleen is het bouwen van een dergelijke woning op vandaag vooral voor jonge gezinnen nagenoeg onbetaalbaar geworden. Toch ziet het er zeker en vast niet naar uit dat we in de toekomst nog moeten rekenen op nieuwe subsidies of een belastingvermindering.