Home » Energie » Zonnepanelen » Hoe werken groenestroomcertificaten

Hoe werken groenestroomcertificaten?

Het systeem van de groenestroomcertificaten zijn op vandaag eigenlijk reeds een beetje achterhaalt. Toen zonnepanelen net op de markt werden geplaatst was iedereen het er over eens dat het systeem veel te duur was en de levensduur te kort om een goed rendement te kunnen verwezenlijken. Men moest vanuit de overheid dan ook een mogelijkheid vinden om het gebruik, of beter gezegd de opwekking van groene energie te stimuleren. Die stimulans werd gevonden onder de vorm van een groenestroomcertificaat, een digitaal document dat in een databank werd geplaatst en kon worden opgekocht door een energieleverancier aan een vastgestelde kostprijs. Hierdoor konden eigenaars van een dergelijke installatie steevast rekenen op een zeer mooie compensatie, alleen is deze op vandaag niet meer bestaande.

Verschil tussen installaties van voor en na 2013

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat er sprake is van een structureel verschil tussen eigenaars van zonnepanelen die voor en na 2013 zijn geplaatst. Systemen die voor deze datum zijn geïnstalleerd leveren nog steeds groenestroomcertificaten op. De prijs die u voor deze certificaten ontvangt is afhankelijk van de plaatsingsdatum van uw installatie. Daarnaast is het ook zo dat u deze certificaten slechts voor een periode van 15 jaar ontvangt. Na deze periode moet het rendement van de zonnepanelen dus volledig uit de opgewekte energie worden gehaald. Op zich hoeft dat echter geen probleem te zijn en kunt u veelal nog zeker 10 jaar extra genieten van de voordelen die zonnepanelen met zich meebrengen.

Groenestroomcertificaten niets meer waard

Wanneer u een installatie met zonnepanelen heeft laten plaatsen in of na het jaar 2013 wordt het echter een ander verhaal. Ook dan zult u namelijke groenestroomcertificaten aanmaken per 1000 kWh, het probleem is alleen dat deze certificaten kunnen worden opgekocht tegen een prijs van 0 euro. Dit wil zeggen dat deze extra compensatie voor eigenaars van zonnepanelen op vandaag eigenlijk volledig is weggevallen.

Zijn groenestroomcertificaten noodzakelijk?

Bovenstaande vraag is er één die veel mensen zich stellen die op vandaag nog van plan zijn om zonnepanelen te laten plaatsen op hun dak. We kunnen op deze vraag alleen antwoorden door te stellen dat er de voorbije jaren heel wat is gebeurd. De veranderingen op de markt hebben er voor gezorgd dat het belang van groenestroomcertificaten voor nieuwe eigenaars aanzienlijk is afgenomen. De kostprijs van een systeem met zonnepanelen is dan ook met bijna één vierde gedaald ten opzichte van tien jaar geleden. Hierdoor is de terugverdientijd dan ook sowieso een behoorlijk stuk korter.