Home » Energie » Zonnepanelen » Prijzen zonnepanelen

Prijzen zonnepanelen

Wanneer u van plan bent om te gaan investeren in zonnepanelen zijn er een aantal factoren waar u rekening mee dient te houden. Eén van de belangrijkste zaken is uiteraard de kostprijs die u voor de installatie zult moeten neerleggen. Wat dat betreft gaan we uit van een gemiddeld systeem dat grotendeels kan voorzien in de energiebehoefte van een gezin. Er dient rekening te worden gehouden met een kostprijs van zo’n 1700 à 2000 euro per kWp. De exacte prijs van de installatie is afhankelijk van verschillende factoren, namelijk het land van herkomst, het type zonnecellen en het beoogde rendement. Wanneer u een toereikend systeem wenst te plaatsen voor een gemiddeld gezin dient u op vandaag rekening te houden met een kostenplaatje van zo’n 6800 à 8000 euro en dat is heel wat minder dan tien jaar geleden het geval was.

Bijna 25% korting

Vergelijken we de prijzen van zonnepanelen van 2015 met die van bijvoorbeeld het jaar 2003, dan stellen we vast dat er een besparing is opgetreden op de aankoopprijs van zomaar even 25 procent. Een systeem met zonnepanelen koste u toen immers vaak nog rond de 25.000 euro. Deze dalende investeringsprijs werd veroorzaakt door:

  • Het wegvallen van de vergoeding uit de groenestroomcertificaten
  • Het stelselmatig afgebouwd worden van de subsidies
  • Nieuwe landen die financieel zeer interessante zonnepanelen gingen bouwen
  • De lagere kostprijs van de onderdelen waar de panelen over beschikken

Terugverdientijd van zonnepanelen

Alle veranderingen die door de jaren heen zijn doorgevoerd, in het bijzonder in het subsidiesysteem hebben er voor gezorgd dat mensen zich vragen zijn gaan stellen bij de terugverdientijd van zonnepanelen. Dat is natuurlijk niet meer dan normaal. Toch is er geen reden tot paniek. Wanneer u rekening houdt met de kostprijs van een gemiddeld systeem met zonnepanelen kunnen we uitgaan van een energiebesparing op jaarbasis van (eveneens gemiddeld) 735 euro, dan zou dat willen zeggen dat de terugverdientijd op zo’n 8 jaar komt te liggen. Dat is iets langer dan vroeger het geval was, maar systemen met zonnepanelen zijn met een dergelijke korte terugverdientijd nog steeds zeer rendabel te noemen.

Wat met de netvergoeding?

In 2012 werd aangegeven dat eigenaars van zonnepanelen rekening zouden moeten gaan houden met een netvergoeding. De keuze hiervoor was niet zo vreemd. Eigenaars van zonnepanelen maken namelijk dubbel gebruik van het stroomnet, enerzijds om het tekort aan eigen stroom op te vangen en anderzijds om extra stroom terug aan het stroomnet af te geven. Toch werd deze nieuwe vergoeding verworpen waardoor er op vandaag geen rekening meer mee dient te worden gehouden.