Home » Energie » Zonnepanelen » Subsidie zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen

Vanaf het begin toen zonnepanelen op de markt werden gebracht werd gesteld dat het rendement grotendeels afkomstig was uit de subsidies die werden toegekend. Dat klopt, maar dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de zeer hoge kostprijs die aan een investering in zonnepanelen was verbonden. Een systeem kon u al snel een slordige 25.000 euro kosten en dat had uiteraard een invloed op de terugverdientijd. Op vandaag moeten nieuwe eigenaars van zonnepanelen het stellen met veel minder subsidies dan 10 jaar geleden, maar daar staat wel tegenover dat de aankoopprijs van zonnepanelen met bijna één vierde is gedaald. De impact van het wegvallen van de subsidies op het rendement blijft dan ook minimaal.

Wat met de groenestroomcertificaten?

Eén van de belangrijkste redenen voor veel mensen om gebruik te maken van zonnepanelen waren de zogenaamde groenestroomcertificaten. Een dergelijk certificaat werd toegekend bij de opwekking van iedere 1000 kWh. Het bedrag dat voor een dergelijk certificaat werd verstrekt was een belangrijke tegemoetkoming in de investering die mensen moesten doen in het systeem met zonnepanelen. Op vandaag staan de groenestroomcertificaten echter op 0 voor iedereen die in of na 2013 een installatie heeft laten plaatsen. Mensen die vroeger zonnepanelen hebben geplaatst kunnen wel nog steeds rekenen op een bepaalde tegemoetkoming.

Originele subsidies

Toen zonnepanelen op de markt werden geïntroduceerd bestonden er verschillende soorten subsidies, te weten:

  • Landelijke subsidies
  • Regionale of plaatselijke subsidies

De groenestroomcertificaten vormden een zeer belangrijke tegemoetkoming, maar daarnaast werd er ook nog eens voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van het systeem. Hoe dan ook, veel van de originele subsidies blijft er op vandaag jammer genoeg niet over.

Regionale subsidies

Mensen die een investering in zonnepanelen willen doen dienen het vandaag de dag te stellen zonder subsidies. Niet alleen de landelijke, maar ook de regionale subsidies voor zonnepanelen werden immers afgeschaft. In bepaalde gevallen kunt u wel nog steeds een groene lening afsluiten waardoor de intrest op het krediet van uw keuze een stuk wordt gedrukt. Hierdoor kunt u eventueel nog een extra rendement verkrijgen, maar verder zullen uw zonnepanelen zichzelf moeten terugverdienen. Gelukkig is dat over het algemeen geen probleem.