Home » Energie » Zonnepanelen » Terugverdientijd zonnepanelen

Terugverdientijd zonnepanelen

Indien u overweegt om een grote investering te doen in bijvoorbeeld een systeem met zonnepanelen is het natuurlijk van belang om een goed beeld te krijgen van de terugverdientijd waar u rekening mee dient te houden. De terugverdientijd is de tijd die nodig is om de volledige investering terug te verdienen zonder er extra rendement op te boeken. Wanneer we de terugverdientijd in detail gaan bekijken kan worden vastgesteld dat deze door diverse factoren wordt beïnvloed en daar vertellen we u in dit artikel graag meer over.

Waar rekening mee houden bij de berekening?

Tijdens het uitvoeren van de berekening van de terugverdientijd is het belangrijk om rekening te houden met verschillende gegevens. Denk hierbij aan:

  • De aankoopprijs
  • Het totaal aantal WP waarover de installatie beschikt
  • Het elektriciteitstarief
  • De ligging van het dak
  • De hellingshoek van het dak

Bovenstaande factoren oefenen een directe invloed uit op het rendement dat kan worden verwezenlijkt waardoor de terugverdientijd aanzienlijk kan worden verlengd of ingekort.

Gemiddelde terugverdientijd

Hoewel de terugverdientijd van zonnepanelen dus steevast kan verschillen en afhankelijk is van geval tot geval is het zo dat er wel sprake is van een gemiddelde terugverdientijd. Deze bedraagt op vandaag zo’n 8 jaar. U dient er rekening mee te houden dat een systeem met zonnepanelen over een levensduur beschikt die kan variëren van 20 tot 30 jaar of langer. Met een terugverdientijd van 8 jaar blijft de installatie van een dergelijk systeem dus ook op vandaag nog steeds bijzonder interessant.

Terugverdientijd verkorten, kan dat?

De terugverdientijd van zonnepanelen gaat hand in hand met het rendement dat wordt verwezenlijkt. Het is bijgevolg van cruciaal belang om het rendement ten allen tijde zo hoog mogelijk te houden. Kiezen voor een gunstige plaatsing is wat dat betreft slechts één ding, ook het periodiek laten uitvoeren van onderhoud kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om niet in te boeten op vlak van rendement en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden.