Aandachtspunten alarmsysteem

Omdat mensen het veiligheidsgevoel in huis tegenwoordig meer dan ooit belangrijk vinden wordt er steeds vaker voor gekozen om een alarmsysteem te plaatsen. Het plaatsen van een dergelijk systeem heeft soms echter de nodige voeten in de aarde. Er zijn dan ook enkele zeer belangrijke aandachtspunten waar u als eigenaar van een woning of een bedrijf altijd rekening mee dient te houden.

Noodzakelijke onderdelen van een alarmsysteem

Hoewel de indeling van een alarminstallatie globaal gezien vrij kan worden gepaald door de eigenaar van de woning dient deze ook over verschillende verplichte onderdelen te beschikken, namelijk:

  • Iedere installatie dient over een alarm binnenshuis te beschikken
  • Alarmsystemen moeten uitgerust zijn met een buitensirene en een lichtsignaal
  • Eventueel mag het lichtsignaal worden vervangen of gekoppeld aan een bewakingscentrale

Melding aan de lokale politie

Indien u er voor heeft gekozen om een alarmsysteem in uw huis te plaatsen is het altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat de plaatsing hiervan dient te worden gemeld aan het hoofd van de lokale politie. Dit dient altijd te gebeuren binnen een periode van 5 dagen na plaatsing. Daarnaast dienen hierbij ook twee namen doorgegeven te worden van contactpersonen die gecontacteerd kunnen worden in geval van afwezigheid van de eigenaar. Deze contactpersonen dienen wel altijd aan te geven of ze al dan niet akkoord gaan met deze verantwoordelijkheid.

Wat bij vals alarm?

Het kan te allen tijde voorkomen dat er sprake is van een vals alarm. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van detectoren kan bijvoorbeeld uw huisdier of zelfs een vlieg zomaar het alarm laten afgaan. Door uw woning uit te rusten met camerabewaking is het zowel voor uzelf als voor een mogelijke bewakingsfirma eenvoudig mogelijk om vast te stellen of er al dan niet sprake is van een vals alarm. Zo voorkomt u een nodeloze interventie.

Bent u een vakman?
Probeer dan gratis 14 dagen lang onze service: gratis aanmelden.