Wat zijn de veranderingen in regels met betrekking tot (ver)bouwen in België?

We weten dat in Nederland allerlei regels gelden met betrekking tot bouwen en verbouwingen. Zo moet u uw bouwplannen toetsen aan het Bestemmingsplan van gemeente en provincie. U moet uw bouwplannen vergelijken met de Welstandseisen en Bouwverordening. Uw bouwplannen moeten voldoen aan de bouwvoorschriften. In veel gevallen dient u ook nog eens een Omgevingsvergunning aan te vragen. En de buren moeten het met uw plannen eens zijn, anders kunnen zij ook nog bezwaar aantekenen. Welke bouwregels gelden er in België daarentegen? En wat zijn de veranderingen sinds januari 2021?

Voldoen aan de BEN-eisen

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in België voldoen aan de Bijna Energie Neutrale eisen. Dit houdt in dat uw woning moet voldoen aan de EPB-eisen: het E-peil mag maximaal E30 zijn en het S-peil mag maximaal 31 zijn. Daarnaast moet u een minimale hoeveelheid energie voor verwarming, ventilatie, warm water en verkoeling halen uit groene energiebronnen. Heeft u geen hernieuwbare energiebronnen aan huis, dan moet uw E-peil nog eens tien procent lager zijn.

E30 de nieuwe waarde

In 2020 mocht uw woning nog een E-peil van E35 halen, maar anno 2021 is dit verlaagd naar E30. Bij een bouwaanvraag van een nieuwbouwwoning moet u hier dus goed op letten. Wanneer uw E-peil hoger is dan het maximale E-peil van het jaar waarin uw de bouwaanvraag indiende, dan krijgt u een flinke boete. Gaat u voor een renovatie, dan moet het E-peil zakken van zeventig naar zestig. Het gemiddelde E-peil lag echter al onder de zestig bij renovaties, waardoor de verstrenging van de regels in dit opzicht gemakkelijk in te voeren zijn en haalbaar zijn voor de verbouwers.

Verstrenging van de S-peil uitgesteld

Het was de bedoeling dat net als het E-peil het S-peil januari 2021 verstrengd zou worden van 31 naar 28. De Vlaamse regering heeft echter besloten tot uitstel van een jaar. De verstrenging van het S-peil zou namelijk veel kosten met zich meebrengen, want u dient dan rekening te houden met vijf á tien procent extra kosten voor zonweringen, kosten voor extra isolerende beglazing en u moet nog duurdere isolatiemaatregelen treffen. Op zijn vroegst wordt het S-peil daarom vanaf januari 2022 verstrengd voor de bouwaanvragen, die dan gedaan worden.

Zes procent korting in heel België

In het actuele federale regeerakkoord is besloten om het btw-tarief van zes procent uit te breiden door heel België. Deze regeling was tot dan toe alleen actief in 32 centrumsteden, zoals Antwerpen en Brussel. Vanaf 1 januari 2021 zal dit verlaagde btw-tarief gelden in heel België. Hierdoor betaalt u 6 procent btw in plaats van de normale 21 procent, wanneer u uw woning sloopt en heropbouwt. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2022.

Heeft u een EPC label?

De Vlaamse regering heeft nu ook een EPC label aangekondigd. Dit houdt in dat u, wanneer u een woning erft of koopt dat niet aan de energienormen voldoet, dan krijgt u vanaf 2021 een EPC label premie. U krijgt deze subsidie als u binnen vijf jaar duurzame en energiebesparende maatregelen treft aan uw woning of appartement. Na vijf jaar toont u deze energetische besparing aan middels het nieuwe EPC. Welk bedrag u voor deze subsidie ontvangt, hangt af van het behaalde label na uw renovatiewerkzaamheden.

Verhoging premies

Tevens heeft de regering in Vlaanderen besloten om de subsidies voor hoogrendementsglazen en muurisolatie te verhogen, omdat de Vlaamse woningen achterbleven op woningen in bijvoorbeeld het Brussels Gewest en om deze woningen te stimuleren tot energiebesparende maatregelen is nu de premie uitgebreid. Voor isolerende beglazing krijgt u nu zestien euro per vierkante meter terug en voor muurisolatie zelfs dertig euro per vierkante meter.

Wat kan er nog veranderen?

Er zijn nog twee veranderingen, die waarschijnlijk in de toekomst zullen gaan plaatsvinden in België. Stookolieketels zullen in nieuwbouwwoningen verboden worden en ook in woningen, die gerenoveerd gaan worden. Tevens zijn aardgasaansluitingen in verkavelingen niet langer toegestaan. Nieuwe woningen in een verkaveling worden niet meer aangesloten op een aardgasnetwerk, waardoor een condensatieketel op gas niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *